Pojmy, wiki, termíny, hesla, definice

Slovník pojmů, lidí, osobností.

Na těchto stránkách se bude nacházet soukromá wikipedia - slovník pojmů, hesel, termínů, definic - ze které se dozvíte mnoho odpovědi mnoho otázek. Příprava však ještě nějaký čas zabere, proto prosím vyzkoušejte následující alternativy. Encyklopedie současných i historických osobností, profesí, přezdívek je pravidelně aktualizovaný výkladový slovník s přibližně 1000 výrazy. Dále doporučujeme Encyklopedii Co je to?. Jedná se o slovník pojmů, termínu a hesel ze všech různých oborů lidské činnosti obsahující (k 1.5.2023) přes 5000 definic pojmů. Pakliže hledáte zeměpisné informace, vyzkoušejte Státní vlajky a informace o zemích. Na tomto webu naleznete podrobné údaje o všech zemí světa včetně vlajek měst České republiky, které možná ani neznáte. Samozřejmě nejvíc toho naleznete na Wikipedii, ale tu všichni znají, není ji třeba popisovat.

Pojmy, wiki, termíny, hesla, definice Slovník, slovníček, lexikon Odpovědi na různé otázky naleznete ve slovnících a encyklopediích Odpovědi na mnoho otázek poskytují slovníky a encyklopedie

Výkladové slovník - co je to?

Slovník (zdrobnělina: slovníček, někdy též lexikon) je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. Sestavováním slovníků se zabývá lingvistická disciplína zvaná lexikografie. Ve většině slovníků jsou slova zachycena pouze ve svém základním tvaru, tzv. lemmatu, přestože např. slovníky v rámci jazykových učebnic mohou obsahovat i nepravidelné tvary. Slovníky se vyskytují tradičně nejčastěji v knižní podobě (např. Slovník spisovné češtiny). V poslední době se však objevují i digitální slovníky, dostupné na CD nebo na internetu, např. Wikislovník (český otevřený slovník) nebo anglický dictionary.com. (zdroj: Wikipedia.cz)

Co to je encyklopedie?

Encyklopedie je strukturované, zpravidla objemné dílo, které se pokouší zevrubně představit lidské poznání týkající se jednoho, více, anebo všech oborů. Pojmu enkyklopaideia poprvé užil v 5. století př. n. l. Hippias z Elidy, který jim označoval všeobecné vzdělání.